آموزش نوین معماری و نرم افزار های شیبه سازی

کرج/ پایین تر از فلکه اول گوهردشت/ نبش کوچه امیر کبیردوم

02634401988

دوره های دپارتمان معماری

تاریخ شروع دوره هفته دوم مرداد

دوره آموزش اسکیس و راندو معماری

مدرس: مرتضی صدیق، مسعود فرهد
طول دوره: ۴۰ساعت

تاریخ شروع دوره : هفته دوم مرداد

ترسیم فاز۲ و جزئیات معماری

مدرس: علی مرآتی
طول دوره: ۴۸ساعت

تاریخ شروع دوره هفته دوم مرداد

فرایند پروژه

مدرس: آرش غلامعلی طهرانی
طول دوره: ۴۰ ساعت

تاریخ شروع دوره هفته دوم مرداد

دوره آموزش اسکیس و راندو معماری

مدرس: مرتضی صدیق، مسعود فرهد
طول دوره: ۴۰ساعت

تاریخ شروع دوره : هفته دوم مرداد

دوره جامع معماری داخلی

مدرس: آرتور امیدآذری و تیم اساتید
طول دوره: ۱۸۰ ساعت

تاریخ شروع دوره هفته دوم مرداد

طراحی نما

مدرس:نوید امامی
طول دوره: ۴۰ ساعت

دپارتمان معماری