کارگاه اول:
نیمه شب در پاریس | وودی آلن
بیان: دکتر ناصر فکوهی
۲۸/۰۲/۱۳۹۸ _____
سینماتیک‌سیتی؛ تلاشی برای اندیشیدن، توضیح دادن و نوشتن درباره مسائل شهرها و تجربه ای که با تماشای فیلم‌ها بدست می آید.
_____
کارگاه سینماتیک سیتی با هدف نقد و تحلیل سینمایی از دریچه مسائل و چالش های شهری فعالیت خود را در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ و با نقد فیلم “نیمه شب در پاریس” آغاز کرد. دکتر ناصر فکوهی انسان شناس، نویسنده و مترجم ایرانی نقد این فیلم را بر عهده داشت. در این فیلم #وودی_آلن پس از تجربه دلپذیر ساخت فیلم در شهر بارسلونا، سنگ بنای فیلمش را در پاریس بنا می نهد. فیلم “نیمه شب در پاریس” با نماهایی زیبا از شهر پاریس شروع می شود که با موزیکی زیبا همراه است اما فکوهی معتقد است پاریسی که وودی آلن در این فیلم به نمایش گذاشته پاریس آمریکایی ست و با واقعیت های زندگی فرانسوی ها کاملا متفاوت است. پاریس دهه ۲۰ با نویسندگان و هنرمندان بزرگی چون ارنست همینگوی، اسکات فیتز جرالد، سالوادور دالی، لوییس بونوئل، پابلو پیکاسو معنا و رنگ و بوی دیگری می گیرد. با این وجود حسن فیلم در این است که از پاریس آن زمان مدینه فاضله ای نمی سازد. در دیدگاه کارگردان، نوستالژی دلپذیر است برای گذر لحظه ای آدم های همه اعصار از شرایط به ظاهر دشوار حال به روزهای به ظاهر خوشایند گذشته.