‎کارگاه سوم:
‏‎ من، دنیل بلیک | کن لوچ ‏‎بیان: نوید پور محمدرضا
۲۲/۰۴/۱۳۹۸ _____
‏‎سینماتیک‌سیتی؛ تلاشی برای اندیشیدن، توضیح دادن و نوشتن درباره مسائل شهرها و تجربه ای که با تماشای فیلم‌ها بدست می آید.
_____
فیلم داستان یک کارگر است که بعد از یک حمله قلبی، توسط دکترش از کار کردن منع می‌شود و حالا باید از دولت مستمری بیکاری دریافت کند. اما بوروکراسی پیش روی قهرمان فیلم، دریافت این مستمری را تا حد رسیدن به نقطه بی‌بازگشت به تأخیر می‌اندازد. دنیل بلیک همچنین در طی ماه‌های بیکاری و بی‌پولی‌اش با یک مادرجوان که او هم دچار بحران مشابهی است آشنا می‌شود