فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان استودیو معماری پس از اتمام دوره های تحصیلی خود ، نه تنها در ایران ، بلکه در سراسر جهان به انواع مختلفی از جایگاه و شغل دست یافته اند.

بسیاری از فارغ التحصیلان اکنون در دنیای عملی معماری و فراتر از آن نامی برای خود ساخته اند. آنها ثابت کرده اند که در توسعه ایده ها و راه حل های ابتکاری و خلاقانه استاد هستند. چشم انداز و دانش گسترده آنها را قادر می سازد تا در برخی از پروژه های بسیار ارزشمند که بسیاری از آنها سهم قابل توجهی در جامعه داشته اند ، پیشگام شوند.

بسیاری از دانشجویان سابق هنوز در تماس نزدیک با استودیو هستند و حتی برخی از آن‌ها در اینجا به تدریس می پردازند یا سخنرانی می کنند. دانش و شبکه‌ای که فارغ التحصیلان از دنیای عمل به استودیومعماری می آورند برای دانشجویان امروز بسیار ارزشمند است.

در اینجا فقط تعدادی از فارغ التحصیلان استودیو معماری ذکر شدند: عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی، عباس معصومی.

سوالی دارید؟