درباره ما

استودیو معماری چیست؟
چشم انداز

ماموریت
دپارتمان‌ها
ارزش‌ها
چرا در استودیو معماری تحصیل کنید؟
موسس
همکاران
استادان
دانش آموختگان
کار با استودیو
کار در استودیو

استودیو معماری چیست؟
چشم انداز
ماموریت
دپارتمان‌ها
ارزش‌ها
چرا در استودیو معماری تحصیل کنید؟
موسس
همکاران
استادان
دانش آموختگان
کار با استودیو
کار در استودیو

استودیو معماری چیست؟

استودیو معماری از سال ۱۳۹۴به سبب علاقه به ایجاد محفلی تخصصی، حرفه ای و تکمیلی در زمینه آموزش هنرهای تجسمی از جمله معماری و دکوراسیون داخلی و معماری داخلی و شهرسازی شروع به کار کرد.محور اصلی فعالیت استودیو فرهنگی و با هدف معرفی و اشاعه و گسترش هنرهای تجسمی در بین جوانان است. استودیو به لطف حضور اساتید مجرب، با تحصیلات آکادمیک و تکیه بر تجربیات حرفه‌ای و عملی ایشان توانسته ‌است مباحث آموزشی را در جهت حضور موفق هنرجویان در جامعه‌ی حرفه‌ای برنامه‌ریزی کند و ایشان را در مسیر پیشرفت توانایی‌ها‌، یافتن شیوه‌ی بیان فردی و توسعه‌ی نگرش هنرمندانه همراهی کند. ارتباط و همبستگی مفید و موثر هنرجویان با مدرسین در خانواده صمیمی استودیو، برای استفاده از قابلیت‌های بی‌شمار مشاغل زیر مجموعه معماری و هنرهای تجسمی، بر اساس نیاز جامعه، همچنین رسیدن هنرمندان به جایگاه شغلی مطمئن در آینده‌ی نزدیک، آرمان ماست

استودیو معماری از سال ۱۳۹۴به سبب علاقه به ایجاد محفلی تخصصی، حرفه ای و تکمیلی در زمینه آموزش هنرهای تجسمی از جمله معماری و دکوراسیون داخلی و معماری داخلی و شهرسازی شروع به کار کرد.محور اصلی فعالیت استودیو فرهنگی و با هدف معرفی و اشاعه و گسترش هنرهای تجسمی در بین جوانان است. استودیو به لطف حضور اساتید مجرب، با تحصیلات آکادمیک و تکیه بر تجربیات حرفه‌ای و عملی ایشان توانسته ‌است مباحث آموزشی را در جهت حضور موفق هنرجویان در جامعه‌ی حرفه‌ای برنامه‌ریزی کند و ایشان را در مسیر پیشرفت توانایی‌ها‌، یافتن شیوه‌ی بیان فردی و توسعه‌ی نگرش هنرمندانه همراهی کند. ارتباط و همبستگی مفید و موثر هنرجویان با مدرسین در خانواده صمیمی استودیو، برای استفاده از قابلیت‌های بی‌شمار مشاغل زیر مجموعه معماری و هنرهای تجسمی، بر اساس نیاز جامعه، همچنین رسیدن هنرمندان به جایگاه شغلی مطمئن در آینده‌ی نزدیک، آرمان ماست

استودیو معماری چیست؟

استودیو معماری از سال ۱۳۹۴به سبب علاقه به ایجاد محفلی تخصصی، حرفه ای و تکمیلی در زمینه آموزش هنرهای تجسمی از جمله معماری و دکوراسیون داخلی و معماری داخلی و شهرسازی شروع به کار کرد.محور اصلی فعالیت استودیو فرهنگی و با هدف معرفی و اشاعه و گسترش هنرهای تجسمی در بین جوانان است. استودیو به لطف حضور اساتید مجرب، با تحصیلات آکادمیک و تکیه بر تجربیات حرفه‌ای و عملی ایشان توانسته ‌است مباحث آموزشی را در جهت حضور موفق هنرجویان در جامعه‌ی حرفه‌ای برنامه‌ریزی کند و ایشان را در مسیر پیشرفت توانایی‌ها‌، یافتن شیوه‌ی بیان فردی و توسعه‌ی نگرش هنرمندانه همراهی کند. ارتباط و همبستگی مفید و موثر هنرجویان با مدرسین در خانواده صمیمی استودیو، برای استفاده از قابلیت‌های بی‌شمار مشاغل زیر مجموعه معماری و هنرهای تجسمی، بر اساس نیاز جامعه، همچنین رسیدن هنرمندان به جایگاه شغلی مطمئن در آینده‌ی نزدیک، آرمان ماست