مشاهده همه 9 نتیجه

40%تخفیف

Grasshoper

عمومی
20 ساعت    
1,200,000 720,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Rhino

خصوصی_عمومی
18 ساعت    
1,600,000 960,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

SketchUp

خصوصی_عمومی
10 ساعت    
800,000 480,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Revit

عمومی
40 ساعت    
2,600,000 1,560,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Lumion

خصوصی_عمومی
18 ساعت    
800,000 480,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Photoshop

خصوصی_عمومی
20 ساعت    
1,200,000 720,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Corona Renderer

خصوصی_عمومی
20 ساعت    مبحث
1,000,000 600,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

Autodesk AutoCAD

خصوصی_عمومی
20 ساعت    
1,200,000 720,000 تومان

جزییات بیشتر

40%تخفیف

3Dsmax+Vray

خصوصی_عمومی
40 ساعت    
2,600,000 1,560,000 تومان

جزییات بیشتر