نمایش دادن همه 55 نتیجه

مکث و خیال

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سمیرا کاظمی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود رازجویان مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته ی معماری بر اساس کتاب فرهادی، توکلی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرجان رضوی زاده ناشر: اندیشمندان یزد جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 186 وزن: 279 گرم شابک: 3-67-5160-600-978
8,500 7,650 تومان

مفاهیم پایه در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان:  علی اکبر داودی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: گريت شوالباخ مترجم:  شادی عزیزی ناشر: فکر نو جلد: شومیز قطع: رقعی تعداد صفحه: 124 وزن: شابک: 3-21-6985-600-978
30,000 25,500 تومان

مجموعه اسکیسها و بداهه نگاری های معماری ایزدیار آهی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ایزدیار آهی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

راهنمای طراحی معماری بناهای درمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا مشبکی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: منصوره طاهباز-شهربانو جلیلیان مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری و شهرسازی تله دموکراتیک

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمد مهدی فخیمی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری و روشنایی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: شاهین حیدری مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی درونگرا

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: غلامحسین معماریان مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: غلامحسین معماریان مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری سکونتگاه های موقت پس از سوانح

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عیرضا فلاحی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری تکنولوژیک

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا تقدیری مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری بایونیک،طراحی طبیعت

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فاطمه قارونی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

سیستم های سازه ای و فرم های آیرودینامیک ساختمان های بلند

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: محمد تحصیلدوست موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

سرشت نظم جلد دوم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: رضا سیروس صبری مترجمان: موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود توسلی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

زیبایی شناسی در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: جهانشاه پاکزاد موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

روش های طراحی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: کاوه بذرافکن موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

خانه های روستایی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محسن سرتیپی پور مترجمان: موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تحول در طراحی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: رضا سیروس صبری مترجمان: موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: سیدمحمود مدنی، سعید آقایی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تجزیه و تحلیل فرم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: رضا افمهی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تاملات در هنر و معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: حمید نوحی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

پست مدرنیته و معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: امیر بانی مسعود مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

برنامه ریزی انرژی در ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: شاهین حیدری مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

بررسی ابنیه سنتی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: وحید قبادیان مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

بازشناسی باغ ایرانی، باغ شازده

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عباس مسعودی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

بادخان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: محمد احمدی نژآد موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اندیشه و تدبیر در طراحی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: سیروس بزرگ گرایلی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اصغر جدی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اصول استفاده از تابش خورشید در طراحی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علی نمازیان مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

آسیب شناسی معماری روستایی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محسن سرتیپی پور مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اندیشه معماران معاصر1

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: انجمن مفاخر مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

پارادایم معماری الگوریتیمیک

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ژوبین خبازی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

فرایند طراحی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ژوبین خبازی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اندیشه معماران معاصر2

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: انجمن مفاخر مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

مبانی برنامه ریزی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: محمد احمدی نژاد موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی-هندسی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عبدالحمید نقره کار مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری برای کودکان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: احمد میرزا کوچک خوشنویس مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

شبکه ارتباطی در طراحی شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فریدون غریب مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

فرهنگ تصویری معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمد احمدی نژاد مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

فن آوری نوین ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی  مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

معماری دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی و علی اندجی و حسین باستانی مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا:…
100,000 تومان

سازه های پارچه ای کششی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: کریگ‌جی. هانتینگتون مترجمان: محمدرضا مجاهدی، الهام سرکرده‌ئی، محمود گلابچی موضوع:   زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 394 وزن: کد کالا:…
100,000 تومان
10%تخفیف

زير ساختهاي شهري

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مصطفی بهزادفر انتشارات: شهیدی موضوع:  شهرها و شهرستان ها- تامین آب زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه:…
75,000 67,500 تومان
10%تخفیف

مبانی مسکن پایدار

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: آوی فریدمن مترجم: هانی منصورنژاد انتشارات: کتابکده کسری موضوع:  پایداری در طراحی مسکونی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری…
70,000 63,000 تومان
10%تخفیف

برنارد چومی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: جووانی دامیانی مترجم: سعید ابراهیم آبادی انتشارات: پرهام نقش موضوع: معماری فراتجدد زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد…
50,000 45,000 تومان
10%تخفیف

فضا، زمان و معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: زیگفرید گیدیون مترجم: منوچهر مزینی انتشارات: علمی فرهنگی موضوع: معماری-تاریخ زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 609…
75,000 67,500 تومان
10%تخفیف

مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: لیندا اشتگ، اگنس ون دن برگ، جودی دگروت مترجم: دکتر سپیده برزگر، آناهیتا شهپری انتشارات: فکر‌نو موضوع: روانشناسی محیطی،…
90,000 81,000 تومان
10%تخفیف

آموزش اسکیس طراحی داخلی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرتضی صدیق انتشارات: کتابکده کسری موضوع: معماری-طراحی زبان: فارسی جلد: جلدسازی سخت قطع: خشتی تعداد صفحه: 360 وزن: کد…
135,000 121,500 تومان
10%تخفیف

تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ایان دی. وایت مترجم: علی اسدپور انتشارات: کتابکده کسری موضوع: بوم شناسی منظر-تاریخ زبان: فارسی جلد: جلدسازی نرم قطع:…
70,000 63,000 تومان
10%تخفیف

فرهنگ تصویری معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فرانسیس دی کی چینگ مترجم: محمد احمدی نژاد انتشارات: خاک موضوع: معماری-واژه نامه ها زبان: فارسی جلد: جلدسازی نرم…
88,000 79,200 تومان
10%تخفیف

پرسش های ادراک، پدیدار شناسی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: استيون هال.آلبرتو پرز گومز.يوهاني پالاسما مترجم:علي اكبري .محمد امين شريفيان انتشارات: پرهام نقش موضوع:معماری جدید-قرن 20 م. زبان:فارسی جلد:…
60,000 54,000 تومان