آموزش نوین معماری و نرم افزار های شیبه سازی

کرج/ پایین تر از فلکه اول گوهردشت/ نبش کوچه امیر کبیردوم

02634401988

مشخصات دوره

نام دوره: طراحی معماری ویلا

مدرس: دکتر آرتور امیدآذری

مدرس مدعو: پروفسور ایرج اعتصام، استاد امیرهوشنگ اردلان

مدرس نرم افزار و پرزانته:مهندس سعید شکریان

طول دوره: ۵۰ ساعت

روز برگزاری: جمعه ها

شروع ترم بهار : هفته دوم اردیبهشت

شهریه: ۹۵۰۰۰۰ تومان
کد اعمال تخفیف: Studiomemari

محتوای آموزشی

توجه به ابعاد کمی و کیفی نیازهای رو به تزاید کشور درعرصه فضای زیست و مسکن، توسعه و تعمیق دانش و توان تخصصی معماران را در این زمینه ایجاب می کند. در اجرای طراحی معماری ویلا، معمارانی تربیت می‌گردند که قادر باشند با اتکا به تخصص خود از یک طرف و فرهنگ و آداب و سلایق مردم از طرف دیگر و با توجه به توان‌های اقتصادی افراد در فرایند طراحی و اجرای فضاهای کالبدی مسکن تاثیرگذار باشند و نیزهای مادی و معنوی انسان را درگذر زمان که سیال و متغیر می‌باشند شناخته و با خلاقیت‌های خود بتوانند پاسخی مناسب و متناسب با نیازهای زمان ارائه نمایند و بعبارتی توانایی ایجاد فضای مسکونی پاسخگوی زمان و مکان را داشته باشند.

زمان تا پایان ثبت نام

خروجی کارگاه:

توانایی انجام یک پروژه نسبتا عملکردی در معماری

توانایی استفاده از ضوابط و مقررات تمامی دستگاه‌های اجرایی

درک عمیق موضوعات ملموس محیطی از جمله مباحث اجتماعی، اقتصادی و فن آورانه

توانایی درکنار هم گذاردن مباحث نظری و عملی در یک پروژه معماری

هدف:

برقراری ارتباط عملی میان مباحث نظری مانند تنظیم شرایط محیطی، ساختمان و معماری معاصر

 

سرفصلهای دوره آموزشی طراحی ویلا:

طراحی برای گروه کوچک یک خانواده (۳ تسل در کنار یکدیگر)

توجه به عوامل عملکردی و ملاحظات همسایگی

تطبیق با شرایط بوم محیطی

تطبیق با اقتصاد ساخت

توجه به نوع سازه، تاسیسات و مصالح

توجه به نور روز و شب متناسب با فضاها

اشتراک گذاری