آموزش نوین معماری و نرم افزار های شیبه سازی

کرج/ پایین تر از فلکه اول گوهردشت/ نبش کوچه امیر کبیردوم

02634401988

مشخصات دوره

نام دوره: آموزش خصوصی اسکیس و راندو

مدرس: مسعود فرهد

طول دوره: ۳۰ ساعت

روز و ساعت برگزاری : قابل هماهنگی

شروع ترم : حداکثر سه روز بعد از ثبت نام هنرجو

شهریه: ۲۵۰۰۰۰۰ تومان

محتوای آموزشی

آموزش هنرجو در دو حوزه اسکیس‌های ذهنی و ارائه معماری با دست با استفاده از ابزارهای متنوع؛ تقویت مهارت‌های ترسیمی در زمینه ارائه‌ی تجربه‌های ذهنی و عینی. ارتقای توانایی در زمینه تفکر ترسیمی و بیان گرافیک در فرایند طراحی معماری. شناخت تکنیک‌ها و ابزار ارائه طرح با توجه به مهارت‌های دستی

زمان تا پایان ثبت نام

خروجی کارگاه:

هنرجویان با ابزارها و تکنیک‌های ارائه با دست در معماری آشنا می‌شوند و ضمن بالا بردن مهارت‌های ترسیمی خود می‌توانند ایده‌های ذهنی خود را با بیان گرافیکی مناسب نمایش دهند.

هدف:

پرورش مهارت ترسیم دست آزاد

پرورش مهارت ترسیم پرسپکتیوهای ادراکی و ذهنی

پرورش مهارت انواع راندو با ابزار مختلف؛ مداد، راپید، مدادرنگی، آب‌مرکب، ماژیک

پرورش مهارت ترسیم انواع اسکیس‌های معماری کوتاه مدت

 

تصاویری از کلاس های برگزار شده:

سرفصلهای دوره در استودیو معماری البرز:

آموزش اصول ترسیم پرسپکتیوها، سایه زنی، بافت گذاری

ترسیم انواع اشکال و احجام در پرسپکتیوهای مخروطی

ترسیم پرسکتیو داخل و خالی

آموزش ترسیم سایه در پرسپکتیو و نقشه‌ها

تمرین با انواع ابزار ترسیم مداد، روان نویس، راپید

ترسیم خطوط و تولید طیف سفید تا سیاه با مداد- ارزش های خطی

برداشت های محیطی به صورت دست آزاد با نگاه به موضوعات متفاوت

تبدیل پلان به پرسپکتیو و برعکس

تمرین ترسیم اجزای تکمیلی در پرسپکتیوها، مانند درخت، گیاه و انسان و اتومبیل

مبلمان کردن پلان و ترسیم اجزای مورد نیاز یک پلان

آموزش رنگ‌کاری با مداد رنگی، آب‌مرکب، ماژیک، و راندوی ترکیبی با ابزار مختلف

تمرین اسکیس های مفهومی

تمرین انواع اسکیس های کوتاه مدت

اشتراک گذاری