آموزش نوین معماری و نرم افزار های شیبه سازی

کرج/ پایین تر از فلکه اول گوهردشت/ نبش کوچه امیر کبیردوم

02634401988

مشخصات سمینار

نام سمینار: معارفه رشته مهندسی معماری

سخنران:  دکتر مرتضی صدیق، دکتر مجتبی نقی زاده

روز و ساعت برگزاری :دوشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۵

حضور برای عموم آزاد و رایگان است

زمان تا پایان ثبت نام

سمینار معارفه رشته مهندسی معماری

اشتراک گذاری