آموزش نوین معماری و نرم افزار های شیبه سازی

کرج/ پایین تر از فلکه اول گوهردشت/ نبش کوچه امیر کبیردوم

02634401988

مشخصات دوره

نام سمینار: تادائو آندو

سخنران: یوسف بهدری

روز و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۶

حضور در این دوره آزاد و رایگان است.

محتوای آموزشی

معماری پست مدرن حاصل تحولی مهم ناشی از رویکردی انتقادی نسبت به معماری مدرن است که از اوایل دهه ۱۹۷۰ در پاسخ به مشکل معنا و مفهوم در بناهای یکنواخت مدرنیستی به ظهور رسید. تلاش های عملی و نظری معماران پست-مدرنیست، به سرعت به طرح ایده هایی جدید مبتنی بر تاریخ‌گرایی، زمینه گرایی و ریخت شناسی نوین در بناهایی منجر شد که معماری را ضمن پیوند با گذشته، وارد گفتگوی اجتماعی می کردند. نقطه پویش این تحولات با تجربیات بدیع و متنوع برخی اساتید معماری مدرن رقم خورد و به پدیدار شدن شباهت ها، استعاره ها، ترکیب های التقاطی و در مجموع پیچیدگی بیشتر معماری، به ویژه از منظر خارجی آن، منتهی گردید.

در این سلسه همنشینی‌ها، ضمن بررسی اندیشه های بنیادین و نظریه معماری پست مدرن، آثار شاخص معماران مهمی چون تادائو و آندو،  (SANAAبالکریشنا دوشی، پائولو مندز دا روشا، حسن فتحی، الخاندرو آراونا، شیگرو بان، – و – معرفی و تحلیل خواهند شد.

زمان تا پایان ثبت نام

خروجی کارگاه:

در پایان این همنشینی‌ها شما باید قادر به:

درک اهمیت توجه و الزام رسیدن به هویت پایدار

تلاش در حل بحران و آشفتگی‌های موجود در اندیشه و معماری معاصر ایران

هدف:

آشناکردن هنرجویان معماری با ریشه‌های تاریخی، فکری و اجتماعی موثر در معماری و معماران معاصر و زمینه‌های پیدایش پست مدرنیزم و نیز جنبش‌های بعد از مدرنیسم در کشورهای شرقی با تاکید بر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی در طول عصر جهانی شدن

 

تصاویری از کلاس های برگزار شده:

مباحث تحت پوشش این کارگاه:

آندو بی شک مهم ترین و با نفوذترین معمار معاصر ژاپنی است. شهرت او بیشتر به خاطر ترکیبات موجز و منسجم و نحوه ی به کارگیری مصالح، به ویژه بتن است. تجربه ی فضا و طبیعت، آفتاب، آسمان و باد مضمون های غالب معماری آندو هستند. بیشتر توجه او بر تلفیق فرم های مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن معطوف است. به بیان دقیق تر، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است و همه ی اینها، ریشه در سنت منطقه ای زیست‌گاه او دارد.

اشتراک گذاری