نمایش دادن همه 150 نتیجه

150,000 - 1,500,000 تومان

طرح هایی از فضاهای معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرتضی صدیق مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

مفاهیم پایه در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان:  علی اکبر داودی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

طبیعت، منبع الهام

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

26 اصلی که هر معمار باید بداند

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: آندریا سیمیج مترجم: محمدرضا بمانیان - امیررضا گودرزی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
70,000 42,000 تومان

بررسی زندگی فضای عمومی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: یان گل - بیگیت اسوار مترجم: محمد سعید ایزدی - سمانه محمدی - سمانه خبیری ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد…
100,000 تومان

مجله شارستان شماره 13_14

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
20,000 تومان

مجله معمار شماره 108

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
20,000 تومان
20,000 تومان

مجله معمار شماره 101

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 99

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 107

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
20,000 تومان

فصلنامه هنر معماری 45

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

فصلنامه هنر معماری 44

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

فصلنامه هنر معماری 40

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

فصلنامه هنر معماری 42

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

نورپردازی در معماری منظر

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: هدا علوی طبری مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

مشخصات کابردی و جزییات اجرایی عایق کاری حرارتی ساختمان در پهنه های مختلف اقلیمی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

نورپردازی بی نقص در طراحی فضاهای مسکونی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سالی استوری مترجم: اشکان جیهوری ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

معماری سبز

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: برایان ادواردز مترجم: محمدرضا مثنوی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

طراحی بیمارستان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: حسین سوداگر مترجم: حسین سوداگر ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اندرو چارلسون مترجم: محمد مهدی محمودی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

سازه به مثابه معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اندرو چارلسون مترجم: محمود گلابچی - احسان سروش نیا ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

معماری آرکی تایپی (کهن الگویی)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی - آیدا زینالی فرید مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

پلان های کلیدی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: دیوید دانستر مترجم: امیر اعلا عدیلی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

از شار تا شهر

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سید محسن حبیبی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

پیوند و نگاره در آجر کاری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: حسین زمرشیدی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

اتمسفر

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: پتر زومتور مترجم: علی اکبری ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

معماری اندیشی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: پتر زومتور مترجم: علیرضا شلویری ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

اندیشه معماران معاصر4

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: انجمن مفاخر مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اندیشه معماران معاصر3

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: انجمن مفاخر مترجمان:  موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجم: ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

طرح های خلاقانه معماری (نقدی بر آثار فرانک گهری)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فرهاد رحیمی وند - احسان دانش فر مترجم: فرهاد رحیمی وند - احسان دانش فر ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد…
100,000 تومان

تار و پود و هنوز … (سرگذشت من و معماری ما)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علی اکبر صارمی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

هنر اسلامی و تبلور آن در تاج محل و الحمراء

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: نیما مکاری - حسین عالی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

معماری ایران دوره اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمد یوسف کیانی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی اقلیم گرم و مرطوب (استان هرمزگان)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرتضی کسمائی - فرامرز داعی نژاد - سحر سلخی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

برنامه ریزی مسکن

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمدرضا پور محمدی مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

متون انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: جلال الدین جلالی پور - عباس قاسم زاده - رضا نجاتی - علیرضا هنرور مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد…
100,000 تومان

فضا و مکان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: یوفو توآن مترجم: رسول سلیمانی - محسن سلیمانی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

آفرینش فرم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: جعفر اعرابی مترجم: ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

درک رفتار سازه ها

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی مترجم: ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

معماری معاصر ایران (تجزیه و تحلیل ده اثر از پنجاه سال)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محسن فیضی - مهدی خاک زند مترجم: ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

بعد پنهان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ادوراد ت. هال مترجم: منوچهر طبیبیان ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

نظریه مدرنیته در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سعید حقیر - حامد کامل نیا مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

فناوری های نوین ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی - حامد مظاهریان مترجم:  ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

کاربرد تزئینات در معماری قرن بیستم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فرشید موسوی - مایکل کوبو مترجم: مهرداد جاویدنژاد - هرمز داورپناه ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

مبانی سازه برای معماران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ماکولم میلائیس مترجم: محمود گلابچی-کتایون تقی زاده ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

پدیدار شناسی مکان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: پروین پرتوی مترجم: ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

محصول 3

حضوری؛ ظرفیت 8 نفر
بدون امتیاز 0 رای
در صورت ثبت نام نقدی تا 27 اسفند، 30% تخفیف شامل می شود.
20 ساعت
رایگان!
30%تخفیف

محصول 2

حضوری؛ ظرفیت 8 نفر
بدون امتیاز 0 رای
در صورت ثبت نام نقدی تا 27 اسفند، 30% تخفیف شامل می شود.
20 ساعت
2,200,000 1,540,000 تومان
40%تخفیف

دوره جامع معماری داخلی

عمومی
بدون امتیاز 0 رای
امکان تقسیط شهریه وجود دارد. در صورت پرداخت نقدی، 40% تخفیف شامل می‌شود.
200 ساعت
5,200,000 3,125,000 تومان

محصول 1

بدون امتیاز 0 رای
در صورت ثبت نام نقدی تا 27 اسفند، 30% تخفیف شامل می شود.
20 ساعت
0 - 120,000 تومان
30%تخفیف

طراحی نظام مهندسی (صفر تا صد آزمون)

حضوری؛ ظرفیت 8 نفر
بدون امتیاز 0 رای
در صورت ثبت نام نقدی تا 27 اسفند، 30% تخفیف شامل می شود.
20 ساعت
2,200,000 1,540,000 تومان
10%تخفیف

طراحی فراگیر ساختمان

بدون امتیاز 0 رای
کف سازی، آسانسور معلولین، یراق آلات در معماری، معماری و حریق نویسنده: آلیسون گرانت، پال هایمن، کورکی بینگلی
20,000 18,000 تومان

حس وحدت

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: نادر اردلان-لاله بختیار مترجم: ونداد جلیلی ناشر:  جلد:  قطع:  تعداد صفحه:  وزن: شابک: 
100,000 تومان

مسجد ایرانی: مکان معراج مومنین

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سید محمد بهشتی ناشر: روزنه جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 180 وزن: 658 گرم شابک: 1-310-334-964-978 این محصول…
54,500 27,250 تومان
10%تخفیف

آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه شناسی برونگرا

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: غلامحسین معماریان ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 480 وزن: 667 گرم شابک:…
52,000 46,800 تومان

مکث و خیال

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: سمیرا کاظمی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود رازجویان مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان
10%تخفیف

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته ی معماری بر اساس کتاب فرهادی، توکلی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرجان رضوی زاده ناشر: اندیشمندان یزد جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 186 وزن: 279 گرم شابک: 3-67-5160-600-978
8,500 7,650 تومان

مروری بر نگارگری ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اولگ گرابر مترجم:  مهرداد وحدتی دانشمند ناشر: فرهنگستان هنر جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 224 وزن: 515 گرم…
50,000 تومان
10%تخفیف

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اسماعیل شیعه ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 210 وزن: 331 گرم شابک: 9789644540783
32,000 28,800 تومان

مفاهیم پایه در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان:  علی اکبر داودی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان
10%تخفیف

اصلاحات خانه برای توان خواهان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مهدی زندیه ناشر: بنیاد شهید و امور ایثارگران جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 144 وزن: شابک: 5-56-9930-964-978
3,500 3,150 تومان
15%تخفیف

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: گريت شوالباخ مترجم:  شادی عزیزی ناشر: فکر نو جلد: شومیز قطع: رقعی تعداد صفحه: 124 وزن: شابک: 3-21-6985-600-978
30,000 25,500 تومان

مجموعه اسکیسها و بداهه نگاری های معماری ایزدیار آهی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ایزدیار آهی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

راهنمای طراحی معماری بناهای درمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا مشبکی مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: منصوره طاهباز-شهربانو جلیلیان مترجمان:   موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان
10%تخفیف

انسان طبیعت معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: بابک داریوش ناشر: علم و دانش جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 426 وزن: 575 گرم شابک: 4-64-5520-600-978
48,000 43,200 تومان

آشنایی با معماری جهان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: امیلی کول مترجم: رضا بصیری مژدهی، روزبه احمدی نژاد، کورش محمودی ده ده بیگلو ناشر: یزدا جلد: گالینگور قطع: وزیری تعداد صفحه:…
17,500 تومان
10%تخفیف

آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ماکاوا لرد مترج: مریم شاه ویردیان ناشر: مرکز نشر دانشگاهی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 392 وزن: 551…
55,000 49,500 تومان
10%تخفیف

روش های طراحی و تولید صنعتی در ساختمان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا خضریان ناشر: اول و آخر جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 84 وزن: 175 گرم شابک: 4-03-7363-600-978
29,500 26,550 تومان
10%تخفیف

مهندسی آوا و روشنایی در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: حسین مرتضی زاده درقه ناشر: هژیر جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 328 وزن: 467 گرم شابک: 1-19-7279-964
28,000 25,200 تومان

مجله معمار شماره 26

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 30

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 43

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 44

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 40

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 28

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 53

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 49

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

مجله معمار شماره 48

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
11%تخفیف

معماری و شهرسازی تله دموکراتیک

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمد مهدی فخیمی مترجم: - موضوع: مشارکت شهروندان زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 252 وزن: 366…
38,000 34,000 تومان
40%تخفیف

معماری و روشنایی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: شاهین حیدری مترجم: - موضوع: نور و روشنایی در معماری و تزئینات زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد…
45,000 27,000 تومان

آشنایی با معماری مسکونی ایرانی: گونه‌شناسی درونگرا

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: غلامحسین معماریان مترجم:- موضوع: خانه سازی و معماری بومی ایران زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 448…
22,000 تومان

معماری سکونتگاه‌های موقت پس از سوانح

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عیرضا فلاحی مترجم: - موضوع: خانه سازی موقت زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 210 وزن: کد…
14,000 تومان
19%تخفیف

معماری تکنولوژیک: معماری و مهندسی ساختمان‌های نوین

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا تقدیری مترجم: - موضوع: معماری و مهندسی ساختمان‌های نوین زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 320…
42,000 34,000 تومان
10%تخفیف

معماری بایونیک: طراحی طبیعت

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فاطمه قارونی‌اصفهانی مترجم:  موضوع: بیونیک زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 180 وزن: 323 گرم کد کالا:…
60,000 54,000 تومان
19%تخفیف

سیستم‌های سازه‌ای و فرم آیرودینامیک ساختمان‌های بلند

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مهمت‌هالیس گوئل، حسین‌امره ایلگین مترجم: محمد تحصیلدوست موضوع: کتاب حاضر، مقدمه‌ای است بر یکی از ابعاد دانش طراحی ساختمان‌های بلند.…
72,000 58,000 تومان
10%تخفیف

سرشت نظم: فرایند آفرینش حیات (بخش نخست): تحولات نگهدارنده ساختار (جلد 2)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: کریستوفر الکساندر مترجم: رضا سیروس‌صبری، علی اکبری موضوع: معماری و فلسفه. تناسب و ترکیبب در معماری. هندسه در معماری زبان:…
30,000 27,000 تومان
14%تخفیف

ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود توسلی مترجم: - موضوع:  معماری، ساختمان سازی و عوامل اقلیمی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه:…
28,000 24,000 تومان
15%تخفیف

زیبایی شناسی در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: یورگ‌کورت گروتر مترجمان: جهانشاه پاکزاد، عبدالرضا همایون موضوع: فلسفه. ترکیب. تناسب. زیبایی شناسی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد…
75,000 64,000 تومان

روش های طراحی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: كاري يورماكا مترجمان: کاوه بذرافکن موضوع: روشهای طراحی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 194 وزن: کد…
30,000 تومان
10%تخفیف

خانه‌های روستایی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محسن سرتیپی پور مترجم: - موضوع: مسکن روستاییان. ساختمان سازی روستایی زبان: فارسی جلد: گالینگور قطع: خشتی تعداد صفحه:…
150,000 135,000 تومان
13%تخفیف

تحول در طراحی: فرایند طراحی با اسطوره، تصور و ذهن طراحانه

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: رضا سیروس صبری مترجم: - موضوع: هنر و اسطوره شناسی.  زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 232 وزن:…
48,000 42,000 تومان

تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مایکل پاوز، راجر کلارک مترجمان: سعيد آقايی ، محمود مدنی موضوع: - زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: بیاضی تعداد صفحه:…
22,000 تومان

تجزیه و تحلیل فرم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده:  مترجمان: رضا افمهی موضوع:   زبان: فارسی جلد: قطع: تعداد صفحه:  وزن: کد کالا: شابک: 
100,000 تومان

تاملات در هنر و معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: حمید نوحی مترجم: - موضوع: معماری و معماری اسلامی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 232 وزن:…
14,000 تومان

پست‌مدرنیته و معماری: بررسی جریان‌های فکری معماری معاصر غرب 2000 – 1960

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: امیر بانی مسعود مترجم: - موضوع: معماری جدید و فراتجدد قرن 20م زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد…
64,000 58,000 تومان
11%تخفیف

برنامه ریزی انرژی در ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: شاهین حیدری مترجم: - موضوع:  ذخیره و مدیریت و مصرف انرژی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه:…
19,000 17,000 تومان
29%تخفیف

بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: وحید قبادیان مترجم: - موضوع:  آثار تاریخی ایران زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: بیاضی تعداد صفحه: 264 وزن: -…
76,000 54,000 تومان
35%تخفیف

بازشناسی باغ ایرانی، باغ شازده

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عباس مسعودی مترجم: - موضوع: باغسازی زبان: فارسی جلد: گالینگور قطع: رحلی تعداد صفحه: 268 وزن: کد کالا: 2391…
125,000 81,000 تومان
7%تخفیف

بادخان (ملاحظات کالبدی باد در ساختمان)

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مهندسین‌مشاوربتل‌مک‌کارتی مترجمان: محمد احمدی نژاد موضوع: معماری و بقای انرژی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 108…
28,000 26,000 تومان
17%تخفیف

اندیشه و تدبیر در طراحی معماری: ره‌یافتی در تجزیه و تحلیل فرم

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: جفری‌هوارد بیکر مترجم: سیروس بزرگ گرایلی موضوع: تجزیه و تحلیل فرم زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه:…
24,000 20,000 تومان
10%تخفیف

الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: احمد اصغریان جدی مترجم: - موضوع:  دفاع ملی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 168 وزن: 425…
10,000 9,000 تومان
12%تخفیف

اصول استفاده از تابش خورشید در طراحی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علی نمازیان مترجم:  موضوع: تنظیم شرایط محیطی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 332 وزن: کد کالا:…
34,000 30,000 تومان
11%تخفیف

آسیب شناسی معماری روستایی به سوی سکونتگاه مطلوب

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محسن سرتیپی پور مترجم: - موضوع: معماری روستایی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 157 وزن: -…
27,000 24,000 تومان
10%تخفیف

اندیشه معماران معاصر ایران 1

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: اسماعیل آزادی مترجم: - موضوع: معماران ایران زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 292 وزن: 484 گرم…
60,000 54,000 تومان
16%تخفیف

پارادایم معماری الگوریتمیک

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ژوبین خبازی مترجم: - موضوع:  طراحی به کمک کامپیوتر زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 176 وزن:…
90,000 76,000 تومان

فرایندهای طراحی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ژوبین خبازی مترجم: - موضوع: طراحی به کمک کامپیوتر زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 224 وزن:…
80,000 68,000 تومان
10%تخفیف

اندیشه معماران معاصر ایران 2

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: علیرضا عظیمی حسن آبادی مترجمان: - موضوع: معماران ایران زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 280 وزن:…
60,000 54,000 تومان
10%تخفیف

مبانی برنامه ریزی معماری: تبیین روش مساله کاوی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ویلیام پنیا، استیون پارشال مترجمان: محمد احمدی نژاد موضوع: داده پردازی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: خشتی تعداد صفحه: 224…
48,000 43,000 تومان
9%تخفیف

تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی – هندسی در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: عبدالحمید نقره کار مترجم: - ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر موضوع:  معماری اسلامی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رقعی تعداد…
22,000 20,000 تومان
9%تخفیف

معماری برای کودکان

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: والتر کرونر مترجمان: احمد خوشنویس، المیرا رحیمی موضوع: ساختمان‌های مدارس زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 170…
35,000 32,000 تومان
11%تخفیف

شبکه ارتباطی در طراحی شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فریدون قریب مترجمان: - موضوع: ارتباط در شهرسازی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 178 وزن: 414…
18,000 16,000 تومان

فناوری های نوین ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی  مترجمان: - موضوع: ساختمان‌سازی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 430 وزن: 601 گرم کد…
72,000 65,000 تومان
10%تخفیف

معماری دیجیتال: کاربرد فناوری های CAD/CAM/CAE در معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: محمود گلابچی و علی اندجی و حسین باستانی مترجمان: - موضوع: طراحی به کمک کامپیوتر زبان: فارسی جلد: شومیز…
60,000 54,000 تومان
10%تخفیف

سازه های پارچه‌ای کششی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: کریگ‌جی. هانتینگتون مترجمان: محمدرضا مجاهدی، الهام سرکرده‌ئی، محمود گلابچی موضوع: سقف‌های چادری زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 394 وزن:…
70,000 63,000 تومان
39%تخفیف

اسکیس و راندو

خصوصی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ی اسکیس در لغت (Sketch) از ریشه ای یونانی (Schedios) گرفته شده و…
15 ساعت
3,100,000 1,900,000 تومان
39%تخفیف

اسکیس و راندو

خصوصی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ واژه ی اسکیس در لغت (Sketch) از ریشه ای یونانی (Schedios) گرفته شده و…
15 ساعت
3,100,000 1,900,000 تومان
10%تخفیف

مجله کوچه: معمار ستاره

بدون امتیاز 0 رای
موضوع:  معمار ستاره زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه: 160
40,000 36,000 تومان
10%تخفیف

مجله کوچه: معمار ستاره (جلد گالینگور، سخت)

بدون امتیاز 0 رای
موضوع:  معمار ستاره جلد: گالینگور قطع: وزیری تعداد صفحه: 160 وزن: 413 گرم   امروزه با توجه به انفجار جمعیت،…
50,000 45,000 تومان
10%تخفیف

زير ساختهای شهری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مصطفی بهزادفر انتشارات: شهیدی موضوع:  شهرها و شهرستان ها- تامین آب زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد صفحه:…
75,000 67,500 تومان
10%تخفیف

مبانی مسکن پایدار

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: آوی فریدمن مترجم: هانی منصورنژاد انتشارات: کتابکده کسری موضوع:  پایداری در طراحی مسکونی زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری…
70,000 63,000 تومان
10%تخفیف

برنارد چومی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: جووانی دامیانی مترجم: سعید ابراهیم آبادی انتشارات: پرهام نقش موضوع: معماری فراتجدد زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: وزیری تعداد…
50,000 45,000 تومان
10%تخفیف

فضا، زمان و معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: زیگفرید گیدیون مترجم: منوچهر مزینی انتشارات: علمی فرهنگی موضوع: معماری-تاریخ زبان: فارسی جلد: شومیز قطع: رحلی تعداد صفحه: 609…
75,000 67,500 تومان
10%تخفیف

مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: لیندا اشتگ، اگنس ون دن برگ، جودی دگروت مترجم: دکتر سپیده برزگر، آناهیتا شهپری انتشارات: فکر‌نو موضوع: روانشناسی محیطی،…
90,000 81,000 تومان
10%تخفیف

آموزش اسکیس طراحی داخلی

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: مرتضی صدیق انتشارات: کتابکده کسری موضوع: معماری-طراحی زبان: فارسی جلد: جلدسازی سخت قطع: خشتی تعداد صفحه: 360 وزن: کد…
135,000 121,500 تومان
10%تخفیف

تاریخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: ایان دی. وایت مترجم: علی اسدپور انتشارات: کتابکده کسری موضوع: بوم شناسی منظر-تاریخ زبان: فارسی جلد: جلدسازی نرم قطع:…
70,000 63,000 تومان
10%تخفیف

فرهنگ تصویری معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: فرانسیس دی کی چینگ مترجم: محمد احمدی نژاد انتشارات: خاک موضوع: معماری-واژه نامه ها زبان: فارسی جلد: شومیز قطع:…
88,000 79,200 تومان
10%تخفیف

پرسش های ادراک، پدیدار شناسی معماری

بدون امتیاز 0 رای
نویسنده: استيون هال.آلبرتو پرز گومز.يوهاني پالاسما مترجم: علي اكبري .محمد امين شريفيان انتشارات: پرهام نقش موضوع: معماری جدید-قرن 20 م.…
60,000 54,000 تومان

Matrix

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال حاضر عرصه مد و فشن بسیار مورد توجه همگان قرار…
40 ساعت
3,400,000 - 5,000,000 تومان

Grasshoper

خصوصی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ طراحی دیجیتال و پارامتریک از شاخه‎های جدید و پرطرفدار دنیای امروز طراحی…
15 ساعت
1,750,000 تومان
38%تخفیف

Rhino

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ راینو یک نرم‎افزار طراحی سه بعدی است که برای مدلسازی حجم‎های بزرگ…
24 ساعت
1,000,000 - 1,900,000 تومان
43%تخفیف

SketchUp

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ از نیازهای اساسی تمام طراحان بیان تصویری ایده ها می باشد که…
15 ساعت
800,000 - 1,500,000 تومان
42%تخفیف

Revit

عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نرم افزار Revit  یک نرم افزاری طراحی دیجیتال است در واقع رویت یک…
60 ساعت
2,400,000 1,400,000 تومان

Lumion

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ امروزه درک حس فضا و انتقال درست آن به مخاطب از الزامات…
20 ساعت
650,000 تومان
40%تخفیف

Photoshop

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فتوشاپ یا Photoshop که در لغت به معنای کارگاه عکس می‌باشد، یک نرم افزار…
24 ساعت
660,000 - 1,900,000 تومان
38%تخفیف

Corona Renderer

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ موتور رندر کرونا یک موتور جدید رندرینگ است که از سال 2009…
28 ساعت
1,000,000 - 1,900,000 تومان
40%تخفیف

Autodesk AutoCAD

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نرم افزار اتوکد یک برنامه تجاری برای طراحی با کمک کامپیوتر به…
30 ساعت
660,000 - 1,900,000 تومان

نقاشی دیواری و سقفی

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال حاضر عرصه تزئینات ساختمانی در بحث طراحی دکوراسیون داخلی بسیار…
10 ساعت
1,500,000 تومان

هنرهای پتینه ساختمانی

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال حاضر عرصه تزئینات ساختمانی در بحث طراحی دکوراسیون داخلی بسیار…
20 ساعت
3,500,000 تومان

رزین آرت و فلوید آرت

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در دوره رزین که آموزش به صورت تئوری و عملی انجام میشود,هنرجویان…
10 ساعت
1,500,000 تومان

طراحی طلا و جواهرات_jewelry design

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اولین قدم از تولید هر محصول، طرحی است که طراح بعد از…
30 ساعت
1,500,000 تومان
42%تخفیف

3Dsmax+Vray

خصوصی_عمومی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ معماران می‌توانند از  3Ds Maxاستفاده کنند تا بهترین شانس را برای تأمین…
60 ساعت
1,400,000 - 3,000,000 تومان