استودیومعماری (STUDIO MEMARI) مکانی است برای تحقیق، آموزش، تولید و اطلاع‌رسانی که در سال 1394 با هدف تغییرات مثبت در بستر آموزش معماری و هنر تأسیس شد؛ زمانی که خلأ وجود یک مرکز آموزشی در حوزۀ میان‌رشته‌ای در کرج -چهارمین کلان‌شهر و قطب علم و فناوری ایران- آن‌هم در راستای ویژگی‌های مطرح‌شده به‌شدت احساس می‌شد؛ بنابراین استودیو معماری با صرف هزینۀ بسیار زیاد مالی و زمانی، به دنبال گسترش مرزهای هنر و معماری و فراتر از دیسیپلین آموزشی و محدودیت‌های جامعۀ آکادمیک است تا مسیر را برای رؤیاپردازی و مهارت‌آموزی جوانان، همگام با نیازهای روز و جامعۀ حرفه‌ای هموار کند. استودیومعماری علاوه بر آموزش حضوری با نگاه انتقادی به شیوۀ آموزش معمول، آموزش مجازی را در قالب تهیۀ محصولات آموزشی دیجیتال به هنرجویان خود ارائه می‌دهد.

اکنون پس از گذشت شِش سال از فعالیت‌های داوطلبانه، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی استودیو، همچنان برآنیم تا زمینۀ کافی برای رشد جوانان، اشتغال‌زایی و کارآفرینی هنرجویان فراهم کنیم و برای آن‌ها انگیزه و الگویی ایجاد کنیم در جهت فراگیری رفتار حرفه‌ای و امید به آینده‌ای بهتر. آینده‌ای که نه‌تنها در خیال، بلکه در واقعیت هم می‌تواند دست‌یافتنی باشد. استودیو معماری دنیایی است که می‌توان در آن بر پایۀ فرصت‌های موجود تصویری قابل‌درک و متمایز از قلمروی ناشناختۀ هنر و معماری داشت. بدون شک، آینده از اینجا آغاز می‌شود.